İhalelere ait düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

“Ticaret Bakanlığı Gümrükler Koruma Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Unsurunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Tarz ve Esaslar”a dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, kelam konusu kapsamda yapılacak ihalelerde “belli istekliler ortasında ihale usulü” ya da “pazarlık usulü” kullanılacak.

Belli istekliler ortasında ihale yöntemi, satın alınacak mal yahut hizmetin uzmanlık ve ileri teknoloji gerektirmesi, yapılacak işin yahut satın alınacak mal, hizmet yahut sistem ile ulusal menfaat ve güvenliğin gerektirdiği durumlarda ve/veya araştırma-geliştirme projelerinin gerçekleştirilmesinde ve standardizasyonun sağlanmasında uygulanacak.

PAZARLIK YORDAMI KULLANILABİLECEK

Ani ve beklenmeyen olayların, ???????güvenlik ve istihbaratla ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin acil olarak yapılmasının mecburî olması, mal yahut hizmetin özgün nitelikte yahut karmaşık olması üzere durumlarda pazarlık yolu kullanılabilecek.

İdare kimi durumlarda da “doğrundan temin” formülüyle alım gerçekleştirebilecek.

Yurt dışından her türlü mal ve hizmet alımı ise akreditif açılmak suretiyle ödeme, mal mukabili ödeme ve peşin ödemeyle yapılabilecek.

Bu yöntem ve asılların yürürlüğe girmesiyle bahse ait daha evvel yayımlanmış Bakanlar Konseyi kararı da yürürlükten kaldırıldı. Buna nazaran, kelam konusu Bakanlar Konseyi kararı ile yürürlüğe konulan asıllar kapsamında ilan edilerek duyurulmuş yahut mukaveleye bağlanmış ihale ve/veya alım süreçleri, kelam konusu asıllarda belirtilen kararlara nazaran sonuçlandırılacak.

Söz konusu temeller kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarına ait Türk lirası üzerinden yapılan kontratlar, 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan “4735 sayılı Kamu İhale Mukaveleleri Kanunu’nun Süreksiz 6’ncı Hususunun Uygulanmasına Ait Esaslar” doğrultusunda feshedilebilecek.