İsimli tatil ne vakit başlıyor, ne kadar sürecek?

Adli tatil ile yurt genelinde tüm mahkemeleri kapsayan yaklaşık 1.5 ay süren dinlenme periyodu oluyor. Mahkemede süreçleri olan vatandaşlar ve isimli tatile çıkacak çalışanlar tatil mühletini merak ediyor. İsimli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni isimli yıl bir Eylülde başlayacak.

Yargı çalışanlarının toplu müsaadeye çıktığı isimli tatil tarih yaklaştı. Makul davaların görülmeye devam edilip, kimi davaların tatil bitimine kadar askıda kalacağı isimli tatil bu yıl da 20 Temmuz’da başlayacak.

ADLİ TATİL NE VAKİT?

Adli tatil, Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak müsaadeye çıktığı tatil devrine denir. İsimli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni isimli yıl bir Eylülde başlar.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR

Adli tatilde, lakin aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati önlem, ihtiyati haciz ve kanıtların tespiti üzere süreksiz tüzel muhafaza, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve başka müracaatlar hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ait dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi yahut iş kontratı sebebiyle çalışanların açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından ötürü kayıp dokümanı verilmesi talepleri ile değerli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yine yapılandırılmasına ait işler ve davalar.

f) İsimli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim kararlarına nazaran, mahkemenin vazife alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda acele olduğu belirtilen yahut taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece acil görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların muahedesi hâlinde yahut dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, üstteki iş ve davalara bakılması, isimli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) İsimli tatilde, üstteki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen karşılık dilekçelerinin ve evrakı süreçten kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, belgenin öbür bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine yahut Yargıtaya gönderilmesi süreçleri de yapılır.

(4) Bu husus kararları, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) İsimli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği mühletlerin bitmesi tatil vaktine rastlarsa, bu mühletler ayrıyeten bir karara gerek olmaksızın isimli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.