TÜBİTAK’tan teknolojik tarım projelere takviye

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ülkede ziraî üretimin randıman ve kalitesinin artırılması emeliyle besin, tarım ve hayvancılık alanındaki bilimsel projelere toplam 50 milyon lira takviye verecek.

Kurum ile Ziraî Araştırmalar ve Siyasetler Genel Müdürlüğü (TAGEM) ortasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında takviye programı hazırlandı.

TÜBİTAK Araştırma Dayanak Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açılan “1003-TARIMGIDA-2022-1 Ziraî Araştırmalar Ortak Çağrısı” ve “1005 Ziraî Araştırmalar Ortak Çağrısı” başlıklı davetlere sunulacak projelerin çevrim içi müracaat onaylarının tamamlanması için son tarih 3 Ekim 2022 olarak belirlendi. Çevrim içi başvurusu tamamlanmış projelerin elektronik imza süreçleri için son tarih 6 Ekim 2022 olarak güncellendi.

Üniversitelerdeki araştırmacılar, TAGEM’in 48 araştırma enstitüsünde vazife yapan araştırmacılarla bir ortaya gelip, özel dalla besin, tarım ve hayvancılık alanında hazırlayacakları bilimsel projelerini TÜBİTAK’a sunabilecek.

PROJE BAŞINA 2 MİLYON LİRAYA KADAR TAKVİYE ALINABİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı eş fonlamasıyla projelere ayrılan bütçe 50 milyon lira olacak ve her bir proje bu kapsamda 2 milyon liraya kadar takviye alabilecek.

Türkiye’deki ziraî üretimin randıman ve kalitesinin artırılması maksadıyla hazırlanan başlıklar şu hususları kapsıyor:

– Yükselen dijital teknolojilerin (sensörler, yapay zeka temelli yazılımlar, objelerin interneti, bulut bilişim ve benzeri) tarımda kullanılması

– Dijital tarım ve akıllı tarım teknolojilerine dayalı modellerin ve siyasetlerin geliştirilmesi, sosyoekonomik değerlendirmelerin yapılması

– İklim değişikliğinin ziraî üretim sistemlerine tesirlerini pahalandıran model (sistem) geliştirilmesi

– Yerli gübre üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

– Sanayi bitkileri, sıcak iklim tahılları, yemeklik tane baklagillerin ulusal muhtaçlığı karşılayacak formda üretiminin ıslah ve yeni teknolojilerle artırılması

– Ülkenin gereksinimlerinin yerli olarak karşılanması maksadıyla ticari kıymet arz eden zerzevat tiplerinde randıman ve kalitenin ıslah ve yeni teknolojilerle artırılması

– Milletlerarası ticarette rekabet bahtı yüksek, değişen iklim şartlarına uygun yeni meyve ve üzüm çeşitlerinin ıslahı ile teknolojilerinin geliştirilmesi

– İthalatı yüksek pamuğun verimli olarak yetiştirilmesi

– Üretimi hudutlu seviyede olan yahut hiç bulunmayan, besin endüstrinin muhtaçlık duyduğu ham hususların, yardımcı hususların ve besin güvenliğine yönelik eserlerin yerli olarak geliştirilmesi

– Prebiyotik, yağ asitleri, diyet lifi ve besin enzimi üzere endüstriyel besin üretiminde kullanılan yenilikçi katkı hususlarının geliştirilmesi

– Büyükbaş, küçükbaş hayvan, kanatlı ve başka küçük evciller ile bal arılarında verimlerin artırılması emeliyle ıslah ve yetiştirme sistemlerinin geliştirilmesi

– Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta, sürülerde sıhhat ve refahın artırılması

– Yerli yem ölçüsünün ve besin pahasının yükseltilmesi

– Ziyanlı organizmalara karşı yerli ve ulusal imkanlarla bitki muhafaza eserlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi

– Su eserleri ıslah ve yetiştiriciliği ile balıkçılık teknolojilerinin geliştirilmesi