Yabancı para yükümlülükler için TL cinsinden menkul değer tesisi Resmi Gazete’de 

Yabancı para yükümlülükler için TL cinsinden menkul değer tesisi Resmi Gazete’de yayımlandı. Menkul değer tesis oranı gerçek ve hukuksal kişi dönüşüm oranı başka ayrı olmak üzere yüzde 5’in altında kalan bankalar için 7 puan, yüzde 5-10 ortasında olan bankalar için 2 puan olacak.

Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Değer Tesisi Hakkında Bildiri Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Değer Tesisi Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna nazaran, hesaplanan yükümlülük meblağı için menkul değer tesis oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Merkez Bankasınca belirlenen metot ve temellere nazaran bankalarca hesaplanacak gerçek ve hukukî kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranına nazaran ek olarak menkul değer tesis edilecek. Ek edilecek menkul değer tesis oranı gerçek ve hükmî kişi dönüşüm oranı farklı başka olmak üzere yüzde 5’in altında kalan bankalar için 7 puan, yüzde 5-10 ortasında olan bankalar için 2 puan olacak.

Bankalarca; menkul değerlerin müddetinde tesis edilmemesi yahut eksik tesis edilmesi, yapılacak incelemeler sonucu tesis edilecek menkul değerlerin eksik hesaplandığının tespit edilmesi hallerinde, eksik tesis edilen menkul değerlerin 3 katı meblağında ABD doları cinsinden mevduat, Merkez Bankası nezdinde açılan bloke hesaplarda menkul değerlerin eksik tesis edildiği mühletler dikkate alınarak faizsiz olarak tutulacak. Faizsiz mevduat tutulmaması halinde eksik tesis edilen meblağlara tesis mühleti temel alınarak cezai faiz uygulanacak. Cezai faiz oranı, tesis periyodunun birinci günü Merkez Bankasının ilan ettiği en yüksek gecelik borç verme faiz oranının 1,50 katsayısıyla çarpımı sonucu hesaplanan oran olacak.